Chembur Sarvankash Shikshan Shastra Mahavidyalaya

R.C.Marg,New Municipal Market, Chembur High school Bldg. 1st Flr. Chembur Naka , Mumbai-400071.
022 - 25221439 / 022-25278225
principal@cssm.in

Courses

IMP Links

Scroll to Top