Contact Us


Chembur Sarvankash Shikshan Shastra Mahavidyalaya
R.C.Marg,New Municipal Market,
Chembur High school Bldg.
1st Flr. Chembur Naka , Mumbai-400071.
022 - 25221439 / 022-25278225
022 - 25221439
E-mail : principal@cssm.in

 
.